8/23/2012 Chinese Lover's Day!

[22/08/2012 02:57]  | martica1122

Share this entry on: facebook Twitter plurk

Chinese Valentine’s Day 中國七夕情人節

The Chinese Valentine's Day is celebrated on the 7th day of the 7th lunar month in the Chinese calendar. There is an interesting love story behind this day about the 7th daughter of Emperor of Heaven and an orphaned cowherd. The Emperor played spoilsport and separated both of them. The 7th daughter was forced to move to the star called Vega and the cowherd moved to the star named Altair. They are allowed to meet only once a year on the 7th day of 7th lunar month. Check the vedio made by chinese students to know  more detail!

 

 

 

 

动画--年的故事

[14/01/2012 07:35]  | martica1122

Share this entry on: facebook Twitter plurk

年獸的故事 the story of NIAN

[14/01/2012 07:10]  | martica1122

Share this entry on: facebook Twitter plurk

新年好

[14/01/2012 07:02]  | martica1122

Share this entry on: facebook Twitter plurk

新年好呀,新年好呀, 祝贺大家新年好.

我们唱歌, 我们跳舞, 祝贺大家新年好.

聖誕歌曲-叮叮噹

[17/12/2011 20:47]  | martica1122

Share this entry on: facebook Twitter plurk

 

xuě huā suí fēng piāo    huā lù zài bēn pǎo
shèng dàn lǎo gōng gōng  jià zhe měi lì xuě qiāo
jīng guò liǎo yuán yě    dù guò liǎo xiǎo qiáo
||:gēn zhe hé píng huān xǐ gē shēng
piān rán dì lái dào
dīng dīng dāng  dīng dīng dāng
líng shēng duō xiǎng liàng
nǐ kàn tā bú bì fēng shuāng
miàn róng duó me cí xiáng
dīng dīng dāng  dīng dīng dāng
líng shēng duō xiǎng liàng
tā gěi wǒ men dài lái xìng fú
dà jiā xǐ yáng yáng:||

hóng yī hóng mào rén    liǎng dào bái méi máo
bái fǎ bái hú xū        dài lái lǐ wù yì bāo
chuān guò liǎo sūn lín  yuè guò liǎo shān yái

1 2 3 4 5 6 7 8  下一篇»

Powered by lifetype. Themes of Good Weber.

日曆

« 二月 2016 »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29          

近期文章

文章分類

manageLinks

RSS

  • rss 0.90
  • rss 1.0
  • rss 2.0
  • atom